Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Trompert – Zuidhorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Trompert
Hanckemalaan 1c 9801 HJ
Zuidhorn

Klachtenregeling

Ik heb een klacht over huisartsenzorg. Wat kan ik doen?

Bespreek uw klacht met uw huisarts

Heeft u een klacht, bespreek dit dan eerst met uw huisarts. Dat kan ook wanneer de klacht over de doktersassistente of praktijkondersteuner gaat. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

De klachtenfunctionaris komt tot een oplossing

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Uw huisarts kan aangeven bij welke klachtenfunctionaris hij of zij is aangesloten. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen over de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhanke­lijk en kiest geen partij. Hij of zij helpt u en de huisarts de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachten­functionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg.

De geschillencommissie komt met een bindend oordeel

Wanneer u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de huisarts wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen.
U kunt uw klacht dan als een geschil indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze
onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Voor meer informatie of het indienen van een
klacht: www.skge.nl